Náš príbeh

10.12.2008 v Košiciach vznikol agility klub SPAM - Spoločnosť priateľov agility Myslava, ktorý bol založený na základe iniciatívy Markéty Kelbelovej, trénerky psov. Poslaním klubu bolo vychovávať úspešných agility pretekárov a tak sa v klube intenzívne trénovalo. Klub organizoval agility preteky, semináre, tábory a tréningy s rôznymi zahraničnými a slovenskými trénermi. SPAM mal niekoľko stálych členov a zameriaval sa na agility. V roku 2013 organizoval 18. Majstrovstvá Slovenskej republiky v agility. Vďaka pravidelným tréningom a šikovným psovodom sme získali tituly ako Majster Slovenska, Vicemajster Slovenka  v jednotlivcoch a aj v družstvách. Naši členovia zvíťazili na mnohých pretekoch, ktoré sa konali na Slovensku i v zahraničí.

 

 

Koncom roku 2014 nastali vo fungovaní klubu isté zmeny a preto sa  zmenil názov klubu na Psie centrum POZITIV a bol zaregistrovaný pod týmto názvom v Asociácii slovenských klubov agility (ASKA). V klube sa rozšírila členská základňa a psie centrum aj v súčasnosti organizuje rôzne akcie, najmä však agility preteky, tábory a semináre so zahraničnými ale aj slovenskými trénermi. Dobrovoľne prispieva k vzdelanosti obyvateľstva v kynologickej oblasti účinkovaním na rôznych akciách, kde robí ukážky psích športov a informuje verejnosť o týchto športoch. Jeho poslaním je však naďalej najmä výchova úspešných pretekárov a rozširovanie povedomia o pozitívnych metódach výcviku a komunikácie so psami.

Trénerkou je skúsená Markéta Kelbelová, ktorá sa už dvakrát kvalifikovala a reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta v agility a v minulosti získala titul Vicemajster Slovenska v large a Vicemajster Slovenska v large v družstvách. Trénerka už vytrénovala mnoho tímov, ktoré v minulosti boli a aj v súčasnosti sú úspešné na pretekárskom poli. Neustále sa vzdeláva a zúčastňuje sa seminárov, ktoré prinášajú informácie o nových výcvikových metódach a novinkách v agility. (Video o trénerke si môžete pozrieť tu).