Bla bla bla??? Asi bude švanda…

Používame ich vo výchove, pri výcviku, aj v agility.

Sú to POVELY.

Avšak nie vždy je povel psovi jasný. Rozpoznáte to tak, že pes jednoducho neurobí to, čo ste mu povedali. A prosím Vás, nie je to o tom, že Váš pes Vám robí naschvál. Robí iba to, čo ste ho naučili.
A o tom, ako teda správne učiť tie POVELY, si povieme v tomto článku. Tento postup si treba naozaj zapamätať, v ďalších článkoch sa o tom iba zmienim ?

Aký by mal byť POVEL?

– naše slová pre psa nič neznamenajú, počuje iba zvuky
– preto by mal každý povel znieť inak
– naša intonácia hlasu by mala byť vždy pri jednom poveli rovnaká
– a dané slovo by sme mali povedať vždy rovnako.

Pes totiž pri poveloch sadni, sadkaj si, posaď sa a ďalších výtvoroch psovoda počuje stále niečo iné a naozaj nemá možnosť pochopiť, ktorý povel je ten správny, alebo na ktorý má reagovať.

Ako k POVELU pridať CHOVANIE? (alebo ako pridať k CHOVANIU POVEL?)
Ako teda naučiť povel, keď sme si na začiatku povedali, že psík nerozumie tomu, čo hovoríme? Správne je, ak psíka najprv naučíme chovanie a neskôr k nemu pridáme POVEL.

Najskôr si ale vysvetlíme dôležité pojmy.

Čo je PODNET = spúšťač chovania
Je to predmet (alebo signál telom, rukou), ktorý pomáha psíkovi rýchlejšie si uvedomiť, aké chovanie asi budete chcieť, aby robil.
Nižšie si uvedieme príklad. Tento podnet by mal byť prítomný po celý čas tvarovania daného chovania.

TVAROVANIE = kliker tréning

Vďaka zvuku klikru určujem psíkovi, ktoré chovanie je odmeňované. Cieľom je nastaviť si kritériá a kroky, ktoré postupne formujú cieľové chovanie, pričom toto chovanie nám psík ponúka a vymýšľa si ho sám.
NAVÁDZANIE = nie je kliker tréning

Keď máte v ruke pamlsok a psíka navediete do polohy a odmeníte ho, je to navádzanie, a s kliker tréningom to nemá nič spoločné. Psík si chovanie nevymyslí sám, iba ho umelo navediete do polohy.

Pravidlá TVAROVANIA KLIKER TRÉNINGU na príklade nácviku chovania “predné packy na target”

 1. Dám psíkovi informáciu, že chcem, aby rozmýšľal – poviem “IDEME CVIČIŤpredne nohy na target1
 2. Ako spúšťač pokladám na zem target
 3. Cez tvarovanie vytvorím cieľové chovanie = psík má na targete obe packy a stojí
  – chovanie si vytvarujem do podoby, akú potrebujeme, či je to doba státia, vzdialenosť od psovoda, alebo kritérium hádzania jedla okolo psíka, poprípade hračiek – túto prácu nazývame “rušivky”
 4. Mám jasné CHOVANIE, môžem pridať POVEL
 5. POVEL poviem iba v momente, keď psík chovanie práve ROBÍ
  – tzn. v momente, keď už stojí na targete. Po 3-4 opakovaniach pokračujem ku kroku
 6. POVEL poviem, keď psík IDE UROBIŤ požadované chovanie
  – tzn. že psík už vie, čo má robiť (pri odhodení pamlsku preč od targetu sa ihneď vracia, aby dal predné packy na target). V momente, kedy psík mieri na target, poviem POVEL. Až v siedmom bode budem POVELOM chovanie vyvolávať.
 7. POVEL = CHOVANIE, psík urobí chovanie až na povel
  !!!Keď už vyvolávame POVELOM  CHOVANIE, NIKDY neodmeňujem chovanie, ktoré pes ponúka sám od seba bez POVELU!!!  Psík by mal čakať na povel, ktorý chceme dať.

Gratulujeme, úspešne ste zvládli cvičenie, s ktorým sa ďalej môžete hrať ? Môžete trénovať pivoty, priradenie k nohe, alebo odloženie. Tiež môžete so psíkom posilovať svaly.
Prajeme veľa ďalšej zábavy ?

Markéta Kelbelová
tréner agility

Markéta Kelbelová
Majiteľka firmy KELBEL agility, trénerka a majiteľka Psieho centra POZITIV. Som šťastná žena, ktorá chce byť príkladom pre svojeho manžela, dieťa a svoje okolie.