Markéta Kelbelová

majiťeľka a trénerka

Ján Kelbel

člen

Terezia Anna Kelbelová

členka

Eva Matušovičová

členka a trenérka

Liwka Skalošová

členka, pretekár A2

Slávka Šoltésová

členka

Evelyne Verešpejová

členka, pretekárka

Atilla Lazar

člen, začiatočník

Danka Lepková

členka a pretekárka A3

Emma Lepková

členka, pretekárka A3

Katarína Horňáková

člen, začiatočník

Markéta Kelbelová

majiťeľka a trénerka

Ján Kelbel

člen

Terezia Anna Kelbelová

členka

Eva Matušovičová

členka a trenérka

Liwka Skalošová

členka, pretekár A2

Slávka Šoltésová

členka

Evelyne Verešpejová

členka, pretekárka

Atilla Lazar

člen, začiatočník

Danka Lepková

členka a pretekárka A3

Emma Lepková

členka, pretekárka A3

Katarína Horňáková

člen, začiatočník