Minulý týždeň bol pre mňa značne pracovný. Vypomáhala som, vybavovala a vzdelávala sa. A čaká ma ešte veľa vzdelávania. Zisťujem však, že čím viacej viem, tím menej viem.
Rozmýšľala som ako Vám mám napísať o správnom držaní kontaktu so psom. Nie je to ľahké, lebo v prípade udržania kontaktu ide predovšetkým o cit. A táto schopnosť sa nedá naučiť zo dňa na deň. Vedieť cítiť, vnímať psa je veľmi dôležitá súčasť agility. Váš pes môže vedieť všetky prekážky, vy môžete vedieť všetky otočky, ale pokiaľ nepracujete v súzvuku so psom, často dochádza ku chybám na parkúre a k diskvalifikácii. V mnohých prípadoch vie zachrániť disk naučený “kontakt so psom”. Psík sa dokáže držať na ruke, čakať na ďalší signál. Veľká výhoda je, že kontakt nemusíte trénovať priamo na parkúre. Aj vonku na prechádzke viete zlepšiť svoj kontakt so psom, či už je to tréningom okolo stromov alebo na lúke. Existuje veľa otočiek, ktoré treba naučiť psíka mimo parkúru a až potom aplikovať na trati. Je veľmi nepraktické pre psovoda a nepochopiteľné pre psa zapájať do tréningu viac ako učenie jednej veci.
Keď učím otočku pred tunelom alebo za tunelom, isto chápete, že psík už tunel musí vedieť. A toto pravidlo platí vo všetkom.
Aké sú spôsoby kontaktu a ako ich použiť v tréningu?
1. Nose touch (NT) – dotknutie ruky psovoda nosom nose touch
Toto je asi najznámejší spôsob. Ale veľa ľudí to alebo nepoužíva správne, alebo vlastne ani nevie, že ho môže použiť v agility. Keď učíte tento cvik, je veľmi vhodné, aby ho psík vedel na pravú i ľavú ruku. Pri kontakte v agility by mal sa psík dotýkať ruky nosom tak dlho pokiaľ nepoviete ďalší povel. Najprv sa učí kontaktu bez povelu, neskôr pridáte i zvolený povel a psík sa naučí držať kontakt s týmto povelom. Ak je to naučený správne, neskočí žiadnu inú prekážku pokiaľ nepoviete iný povel. NT na parkúre ukazujem natiahnutou rukou, dlaňou otočenou ku psovi. Tento spôsob kontaktu je veľmi vhodný na skokových prekážkach.
2. Kuk sem, kuk tam
Udržiavať kontakt by mal psík i podľa toho, kam sa psovod pozerá. Keď budete robiť otočky na čelo, výmeny rúk pred psom, outy, alebo rôzne fínske otočky je dôležité pochopiť, že oveľa dôležitejšie než vaše ruky je pre psa váš pohľad. Tam kde psovod pozerá, na tu stranu sa pes priradí. Aj tréning tohto kontaktu môžem aplikovať vonku na lúke bez prekážok. Tréning kontaktu spojíme s tréningom odloženia. Odložíme si psíka a ideme 10 krokov od neho. Ruky s hračkou alebo jedlom máme zložené na bruchu tak, aby ich psík nevidel.  Potom mu napríklad cez pravé rameno povieme vypúšťací povel ale ihneď hlavu otočíme k ľavému ramenu. Ak sa psík správne priradí, vyberie si  správnu stranu až potom dostáva hračku alebo pamlsok. Strany striedame. Zvyšujeme kritériá predlžovaním vzdialenosti od psa a viacnásobnou výmenou strán. Na každú výmenu by mal psík reagovať.
3. Driblujeme
Tento spôsob mi v minulosti vysvetlil jeden tréner.  Aj toto je jedna z možností udržania, nadviazania kontaktu so psom. Zadriblujete a psík sa naučí, že má prioritne bežať ku mne a nie hľadať prekážku. Tento spôsob však používame hlavne keď je psík na zemi, keď neskáče. Je totiž veľa psíkov, ktorých driblovanie ruší pri skoku a môžu spraviť chybu.
Driblovanie ako spôsob kontaktu so psom je veľmi vhodný pri tuneloch a zónových prekážkach.
4. Ruka u tela, ruka od tela
Ďalšia práca s kontaktom, ktorú si viete natrénovať mimo parkúr. Táto informácia sa bude hodiť pri vedení “na ruku”. Ruka u tela  je signálom pre psa -buď pri mne čo najbližšie. Ruka od tela znamená choď odo mňa preč. Túto situáciu trénujeme pri točení dookola o 360 stupňov. Keď mám ruku pri tele, psík sa drží u mňa, ale keď ju dám ďalej od tela psík krúži okolo mňa vo väčšej vzdialenosti.Verím, že som niektorým dala námet na tréning mimo cvičáku. Taktiež verím, že aj tréneri ocenia Vašu snahu a všimnú si veľkých pokrokov.Prajem zábavný tréning s Vašimi psíkmi.Markéta Kelbelová
tréner agility

Markéta Kelbelová
Majiteľka firmy KELBEL agility, trénerka a majiteľka Psieho centra POZITIV. Som šťastná žena, ktorá chce byť príkladom pre svojeho manžela, dieťa a svoje okolie.