Priradenie povelu k chování

formou tvarovania (môžme to i jinak napsať ako kliker tréning)

Tento postup aplikujeme až tehdy, keď nám psík nabízí cílové správanie. Nikdy nedávám poveľ skôr. Plantala by som tým svojho psíka.

  1. POVEL vydám v momentu kedy psík robí cílové správanie

Keď sme vytvorili isté správanie, začneme mu pridávať povel. Keď si pes lahne poviem lahni, keď sa pripradí k nohe poviem k nohe atd. Cvičenie opakujem 5-10x vždy sa snažím pracovať iba tak dlho, aby to psíka bavilo.

2. POVEL vydám pred tým, než ide psík cílévé správanie robiť

Ďalším krokom je pridať povel chvilku pred tým, než ide psík cílové správanie urobiť. Takže povieme lahni v momentu kedy si lahá. Potom vydám poveľ keď si ide lahnúť. Každý krok opakujem 5-10x, ale nikdy nezabúdajte skončiť včas. Aby si psík pametal, že trénovať s Vámi je zábava. Radeji si cvik zopakujem 3-5x za deň s tým, že si ho zopakujem iba 3x. Vždy je menej viacej.

3. POVEL skúšám vyvolať. V tomto prípade ale nikdy POVEL neopakujem. Keď pes neraguje vraciam sa do bodu 2.
Tento bod je veľmi dôležitý v momentu kedy meníme prostredí, alebo chceme stížiť podmienky tréningu. Keď psík v týchto nových podmienkách na povel nezareaguje tak niekolko krát odmeňujem iba chovanie ktoré nabídne sám od seba. S tým, že pracujem podľa podu 2. Sem tam skúšám otestovať, či je pes schopný zaregoavať na vyvolaný povel.

4. Odmeňujem správanie iba keď vydám POVEL, už neodmeňujem samo nabízené správanie.
Keď psík zvládá povel ve stížených podmienkách, môžme prejsť do dôležitého bodu, ktorý nám zabezpečí, že nám psík prestane nabízeť sám od seba naučené správanie. A bude čakať iba na poveľ. Po tomto kroku, môžte prejsť na tvarování nového správania. A keď si chcete byť istí, že sa pes nesplete, pohrajte si i s bodem 5. Tento bod doporučuju hlavne keď chcete sútažiť.

Príklad v praxi: necháme psa, aby si lehnul 1-2x bez odmeny. Na potretí vydáme povel a odmeníme.

5. Davám iný POVEL na ktorý by pes nemal reagovať a potom vydám učený povel a odmením.

Je to veda? Možná, ale keď priradíte svôj tretí POVEL príde vám to ako hračka 🙂

Prajem veľa úspechu a zábavy, lebo zábava by pri učení mala byť vždy.

Markéta Kelbelová
Majiteľka firmy KELBEL agility, trénerka a majiteľka Psieho centra POZITIV. Som šťastná žena, ktorá chce byť príkladom pre svojeho manžela, dieťa a svoje okolie.
Komentáre